Applicant Profile BG 

Fast Cleaners of 147 Albert Rd, London, Greater London, E16 2JN

Kандидатура за чистачи

*Всички полета трябва да бъдат попълнени на латиница

  Пълно име

  Пълен адрес

  Пощенски код

  Дата на раждане

  Номер на паспорта

  Националност

  Телефон

  Имейл

  Скайп

  Фейсбук

  Най-близка гара на влак/метро

  Семейно положение

  Очаквана/желана заплата £(per hour/day/month/other)

  Допълнително лице за контакт

  Телефон на допълнителното лице

  Емейл на допълнителното лице

  Работите ли някъде другаде (име на компанията)?

  Свободни дни и часове: Понеделник 08:00 до 19:00Вторник 08:00 до 19:00Сряда 08:00 до 19:00Четвъртък 08:00 до 19:00Петък 08:00 до 19:00Събота 08:00 до 19:00Неделя 10:00 до 16:00 или попълнете вашите свободни дни и часове

  Имате ли Британска шофьорска книжкаДаНе

  Притежавате ли собствена кола ДаНе


  Молим ви да предоставите всички медицински данни, които биха могли да повлияят на работата ви

  Пушите ли ДаНе


  По-голямата част от семействата днес имат силни възгледи относно тютюнопушенето. Ако пушите, но сте съгласни да не го правите в домовете на клиентите, изберете "Да"

  ДаНе

  Можете ли да: Готвите ДаНе         Шиете ДаНе

  Чистите ДаНе         Гладите ДаНе

  Бихте ли работили с домашни любимци на мястотоДаНе

  СЪДЕБНО ДОСИЕ

  Имали ли сте някога криминално досие ДаНе

  Били ли сте замесени в случай на малтретиране на дете ДаНе

  Национален номер на застраховка

  Данъчен референтен номер

  За самоосигуряващи се служители

  Аз съм самоосигуряващ се.

  Отговарям за внасяне на данъци и такси за застраховка.

  Съгласен съм да фактурирам клиентите за сумата, която ще ми бъде платена за работата.

  Зная, че сте агенция по наемане.

  Молим, да предоставите поне две референции от минала работа.

  Име:

  Телефон:

  Име:

  Телефон:

  Опитът ми от подобна работа включва:

  Имате ли опит в друга почистваща агенция в Лондон? Коя:

  СЪГЛАСЕН СЪМ ДА НЕ РАЗПРОСТРАНЯВАМ ИНФОРМАЦИЯ ПУБЛИЧНО ОТНОСНО КЛИЕНТИ НА КОМПАНИЯТА, ТЕХНИ ДЕЙСТВИЯ И НАЙ-ВЕЧЕ ДА НЕ ДОПУСКАМ ТРЕТИ ЛИЦА В ДОСЕГ С КЛИЕНТИ НА КОМПАНИЯТА, С КОИТО РАБОТЯ.

  СЪГЛАСЕН СЪМ ДА НЕ ПРЕДПРИЕМАМ РАБОТА ЗА ИЛИ ОТ КЛИЕНТИ НА КОМПАНИЯТА, КОИТО СА БИВШИ, НАСТОЯЩИ ИЛИ БЪДЕЩИ, ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДОГОВОРА С FAST CLEANERS; ДА НЕ РАБОТЯ БЕЗ АГЕНЦИЯТА ЗА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА КОМПАНИЯТА.

  Не трябва да публикувате снимки или видеа на домовете на клиентите в социалните медии без съгласието на фирмата.

  Ако не сте съгласни с тези договорености, ще бъдете освободени и призвани да напуснете компанията.

  Разбирам и съм съгласен с условията в този договор.

  Свидетелствам, че данните и документите, които предоставям, са точни, пълни и верни. Свидетелствам, че копията на документите са верни с оригинала.

  Това споразумение е валидно от за минимум шест месеца с един месец предизвестие за прекратяване. Договорът е в сила, докато не се прекрати от страна на служителя или компанията.   

   

  Copyright © Fast Cleaners 2003 - 2024. All Rights Reserved. Location
  PrivacyTermsSitemap